Wat verandert er? Welke alternatieven zijn er?  lees online
Kadaster

BAG API Individuele Bevragingen vervangt
BAG Bevragen en BAG API

27 maart 2020
BAG API Individuele Bevragingen vervangt
BAG Bevragen en BAG API

Geachte heer, mevrouw,
 
Vanaf 2018 is aangegeven dat de BAG producten met de komst van de gewijzigde Wet BAG gaan veranderen. Dit heeft ook gevolgen voor BAG Bevragen en voor de huidige BAG API. Met ingang van maart 2021 is de BAG data niet meer te raadplegen middels BAG Bevragen 2009 (v1) en de huidige BAG API. BAG Bevragen 2015 (v2) zal per oktober 2021 niet meer beschikbaar zijn.

Wij willen u graag helpen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Via deze mailing informeren wij u over deze ontwikkeling.

Lees meer over het uitfaseren van BAG producten
 
Nieuwe BAG API: wat verandert er?

De opvolger voor BAG Bevragen en de huidige BAG API is de BAG API Individuele Bevragingen. Met de BAG API Individuele Bevragingen vraagt u via individuele bevragingen (één object per keer) gegevens met een real time actualiteit rechtstreeks uit de LV BAG op.

Voor het gebruik van deze API zullen kosten in rekening gebracht worden. Wat deze kosten worden en per wanneer we deze gaan berekenen, communiceren wij zodra dit bekend is. Er komt in elk geval een gratis variant waarmee het mogelijk is een beperkt aantal bevragingen te doen. Om welke aantallen het gaat, hoort u nog van ons.

Ga naar de pagina BAG API
 
Wat betekent dat voor u?

Wilt u BAG data na de uitfaseertermijn blijven raadplegen? Dan zult u over moeten stappen op de vernieuwde BAG API. Inmiddels is er functionaliteit beschikbaar waardoor u hiermee kunt beginnen.

Wanneer komt de BAG API Individuele Bevragingen beschikbaar?
Sinds eind 2019 is een testomgeving voor de API Individuele Bevragingen beschikbaar. Hierin kunt u verschillende API’s raadplegen, waaronder alle zeven objecttypen (zoals panden en verblijfsobjecten). De testomgeving is volop in ontwikkeling, waardoor er regelmatig nieuwe API’s en nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Wilt u ook graag de nieuwe BAG API testen? Vraag dan gratis een API Key voor de testomgeving aan via het aanmeldformulier API Key.

Op onze Github vindt u een volledig overzicht van de beschikbare API’s en de bijbehorende URL’s. Zodra een nieuwe API beschikbaar komt, wordt het in dit overzicht verwerkt. De technische documentatie (yaml bestanden) met uitleg over het gebruik van de API, vindt u ook op Github.

In april 2020 komen de meest gebruikte bevragingen beschikbaar in de productieomgeving.
In het tweede kwartaal van 2020 volgen de andere BAG API’s.

Bekijk de BAG API pagina op Github
 
BAG 2.0 Extract: een alternatief voor u?

Het uitfaseren van BAG Bevragen en de huidige API is een goed moment om te onderzoeken of er betere alternatieve producten voor u zijn. Hebt u meer behoefte aan een lokale kopie, die wekelijks of maandelijks wordt geactualiseerd? Dan is een overstap naar het BAG 2.0 Extract een overweging.
BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG).

Op dit moment zijn er proefbestanden beschikbaar voor het BAG 2.0 Extract Gemeente, het BAG 2.0 Extract Geheel Nederland en voor de mutatieproducten. Samen met de beschikbaar gestelde documentatie is dit een goede basis om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van het BAG 2.0 Extract.
 
Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden van het BAG 2.0 Extract? Kijk dan op de pagina BAG 2.0 Extract.

Ga naar de pagina BAG 2.0 Extract
 
 
Op de hoogte blijven?

Natuurlijk blijven wij u per mail informeren over de overgang naar BAG 2.0. Daarnaast kunt u ook op andere manieren op de hoogte blijven.

Vragenuur op 8 april
Om u de kans te geven vragen aan ons te stellen, hebben wij een vragenuur gepland. Hebt u concrete vragen die u graag beantwoord zou willen zien voor de informatiebijeenkomsten op 22 april? Dan geven wij u graag de gelegenheid deze vragen te stellen tijdens een digitaal vragenuur BAG 2.0 Extract en BAG API Individuele Bevragingen op 8 april.

Wij zullen u zo snel mogelijk via een nieuwsbericht op onze website informeren over het tijdstip en de werkwijze van het vragenuur.

Informatiebijeenkomsten op 22 april
Om afnemers te ondersteunen bij de overstap naar BAG 2.0 producten organiseren wij op 22 april twee bijeenkomsten.

  1. BAG 2.0 Extract (van 10.00 uur – 12.00 uur)
  2. BAG API Individuele Bevragingen (van 13.00 uur – 15.00 uur)

De bijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden. Op welke wijze wij deze bijeenkomsten zullen vormgeven, maken wij zo snel mogelijk bekend.

Wilt u aanwezig zijn bij (een van) deze bijeenkomsten? Meldt u zich dan vast aan via het formulier Informatiebijeenkomst BAG april 2020.

Webinars op 12 en 19 mei
Op 12 en 19 mei organiseren wij webinars over het BAG 2.0 Extract en de BAG API Individuele Bevragingen. Meer informatie over de invulling van deze webinars volgt.

Poll informatiebehoefte
Hebt u suggesties voor de inhoud van de informatiebijeenkomsten van 22 april of de webinars, of hebt u vragen die u dan graag beantwoord ziet? Vul dan onze poll over informatiebehoefte in. Wij gebruiken uw reactie graag om onze bijeenkomsten en webinars vorm te geven.

Nieuwsbriefspecial
In april versturen wij een special van onze nieuwsbrief, die volledig gewijd is aan de BAG 2.0 producten. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier Nieuwsbrieven

Website
Alle belangrijke ontwikkelingen rondom de BAG worden als nieuwsbericht geplaatst op de nieuwspagina BAG. Door middel van RSS feeds kunt u actief op de hoogte gehouden worden van nieuwe nieuwsitems. Lees meer over RSS feeds.

Wij wensen u veel succes met de overstap en wij zien u graag bij één van de bijeenkomsten.
 
Met vriendelijke groet, 

Nathalie Vos
Klantenservice BAG

Contact
088 - 183 34 00
Twitter @KadasterWebcare
Facebook @HetKadaster
Vragen of opmerkingen?
Onze klantenservice beantwoordt graag al uw vragen en opmerkingen.
Contactformulier