In deze nieuwsbrief o.a.: Bespaar kosten bij voorlopige grenzen - Privacy geen reden voor het weglaten van persoonsgegevens. lees online  |  afmelden
Kadaster
Nieuwsbrief Notariaat
8 november 2018
Bespaar kosten
Voordat u voorlopige nieuwe grenzen via de applicatie Splits gaat intekenen is het zinvol om te bekijken of de percelen vooraf kunnen worden samengevoegd.
Dit kan kosten besparen omdat voor minder percelen het meettarief in rekening wordt gebracht. Daarbij hoeven minder nummers in de akte van overdracht vermeld te worden. Percelen kunt u met de applicatie ‘Verenig’ samenvoegen.
Meer uitleg over vooraf samenvoegen
 
Privacy geen reden voor weglaten persoonsgegevens
 
In het afschrift of uittreksel van de akte dat ter inschrijving wordt aangeboden aan het Kadaster, is het verplicht om persoonsgegevens op te nemen. Persoonsgegevens kunnen niet om privacy redenen weggelaten worden.
Lees meer hierover
 
Rentepercentage en vervaldata vermelden in hypotheekakte binnenschip
 
Naast de algemene vereisten voor een hypotheek op een binnenschip, moet in de hypotheekakte ook vermeld worden:
  • de voorwaarden voor opeisbaarheid (Kadasterwet artikel 24 lid 2 sub a onder 4)
  • het rentepercentage en de tijdstippen waarop deze vervallen (Alleen bij een reeds bestaande vordering waarvoor het hypotheekrecht wordt gevestigd)
Bij een krediet- of bankhypotheek waarbij zekerheid wordt gegeven voor toekomstige schulden en er geen sprake is van een vordering, hoeven rentepercentage en vervaldata dus niet te worden vermeld. Zie NJB 14/7/2000, p. 1345 & RvdW 2000 nr. 159.
 
Depotnummer maximaal 2 jaar geldig
 
Wist u dat een depotstuk maximaal binnen 2 jaar na indepotname aan een stuk gekoppeld mag worden?
Als een stuk met een depotstuk ouder dan 2 jaar wordt aangeboden, dan wordt het al bij binnenkomst om die reden afgekeurd
.
Alles over in depot aanbieden
 
Splitsen van percelen met aanleveren van meetgegevens
Het proces rond het aanleveren van meetgegevens bij het splitsen van percelen is gewijzigd.
De doorlooptijd bestaat nu uit 10 dagen voor de getekende offerte, waarin de meetgegevens door ons worden gecontroleerd. Gevolgd door 10 dagen na ontvangst van uw opdracht, voor het uitvoeren van de splitsingen.
Daarnaast is gewijzigd:
  • De schriftelijke verklaring voor het afzien van aanwijs is aangescherpt
  • Het aanleveren van bestanden is verbeterd
  • Anologe handmatig getekende meetschetsen mogen niet maar aangeleverd (per 1-1-2019)
  • Een combinatielevering mag niet meer aangeleverd, behalve voor beleggingspercelen (per 1-1-2019)
Voor nieuwe klanten is er het starterspakket. Medewerkers van de klantenservice Grens en Meting helpen u graag op weg (088-183 2200 optie 1).
Lees meer
 
Agenda
20
Nov
Webinar KIK uitval van uw akte voorkomen. Onderwerp: 'Rechtsfeiten in tweede deel'.
Tijd: van 9.30 - 10.00 uur
Direct aanmelden
13
Dec
Webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line voor gevorderden
van 9.30 tot 10.00 uur
Direct aanmelden
Naar de webinars pagina
Contact
088 - 183 35 00
Twitter @KadasterWebcare
Facebook @HetKadaster
Vragen of opmerkingen?
Het Meldpunt Notariaat  beantwoordt ze graag.
Contactformulier
Afmelden       \       Gegevens wijzigen