Actueel nieuws over BRK Levering.
Met o.a. datawijziging in oktober en aanpassing soorten mutaties.

lees online  |  afmelden
Kadaster
Nieuwsbrief BRK Levering
juni 2018
Datawijzigingen in oktober
In oktober voeren wij een aantal datawijzigingen in BRK Levering door. Het productmodel en de schema’s wijzigen niet. Deze wijzigingen vallen binnen de vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Wij hebben softwareleveranciers en verschillende stakeholders op de hoogte gebracht en hen gevraagd de wijzigingen te testen. Wij vroegen hen in te schatten welke gevolgen deze wijzigingen voor u als afnemer kunnen hebben. In de bijlage bij het nieuwsbericht leest u wat u kunt verwachten.
Naar het nieuwsbericht
 
Actualiteit persoonsgegevens
 
Regelmatig krijgen wij de vraag waarom het Kadaster geen losse mutaties uit de Basisregistratie Personen (BRP) levert. Deze gegevens heeft u nodig om in uw werkprocessen over actuele persoonsgegevens te beschikken. Het Kadaster is geen bronhouder van deze gegevens en heeft geen wettelijke grondslag om deze gegevens te leveren. Het Gebruikersoverleg BRK heeft gevraagd om het onderwerp ‘actualiteit persoonsgegevens’ in relatie tot BRK Levering nog een keer onder uw aandacht te brengen.
Lees verder
 
Meer soorten mutaties
 
Momenteel ontvangt u een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK), of als wij gegevens koppelen met andere basisregistraties. Om onze leveringen beter af te stemmen op de behoefte van onze afnemers, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo leveren we voortaan persoonsinformatie van personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen hebben. Van niet-natuurlijke personen die geen koppeling met het Handelsregister hebben, sturen wij ook wijzigingen in het bedrijfsadres. Lees welke aanpassingen nog meer zijn aangebracht.
Naar het nieuwsbericht
 
Mutatieberichten kleiner door minder stukdelen
Door het aantal stukdelen te verminderen, kunnen we de mutatiebestanden aanzienlijk verkleinen. Soms wel 75% van de originele grootte. Kleinere bestanden zorgen voor snellere verwerking. Ook is minder opslagruimte nodig.
Wij verwachten dat deze wijziging geen problemen voor u zal opleveren. Wilt u weten welke delen uit de akte wel of niet meer meegeleverd gaan worden?
Lees verder
 
Kan het beter?
 
Wij proberen onze dienstverlening continu te verbeteren. Heeft u suggesties hiervoor, dan horen wij dit graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice, uw accountmanager of uw vertegenwoordiger in het gebruikersoverleg. In dit overleg worden ervaringen van gebruikers van de Basisregistratie Kadaster besproken en behandeld. Wat betekent het gebruikersoverleg voor u?
Naar gebruikersoverleg
 
Contact
088 - 183 22 00
Twitter @KadasterWebcare
Facebook @HetKadaster
Vragen of opmerkingen?
Onze klantenservice beantwoordt graag al uw vragen en opmerkingen.
Contactformulier
Afmelden       \       Gegevens wijzigen